Hopp til hovedinnhold
Pressemeldinger

Kritisk til FRP

Publisert: . Sist oppdatert:

FRP fremmet i dag et forslag i Stortinget om å fjerne prikkbelastningen på førerkortet. Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i Trafikken, mener det kan true Nullvisjonen.

I forslaget fremgår det at:

Første nestleder i Transportkomiteen, Bård Hoksrud (FRP), meddelte i går til NRK at det heller må bygges nye veier og at det ikke er prikkbelastningen som gjør at Norge er best i verden på trafikksikkerhet..

-Det viktigste er å sørge for å bygge nye, moderne veier uten møteulykker, sier Hoksrud.

Hoksrud mener at det også må fokuseres på bedre kjøreopplæring og skape en tryggere bilpark.

80 prosent færre drepte

Om du i dag får åtte prikker på førerkortet i løpet av tre år, taper du retten til å føre motorvogn i seks måneder. Er du på prøvetid får du dobbel prikkbelastning.

-For oss er det uforståelig at FRP vil fjerne et tiltak som beviselig reduserer dødsulykker i trafikken. Siden år 2000 har Norge redusert drepte ungdommer i trafikken med 80 prosent. Prikkbelastningen har vært en viktig bidragsyter til den positive utviklingen, sier Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken

-Distriktsfiendtlig forslag

De verste trafikkulykkene skjer i distriktene – Ung i Trafikken mener forslaget til FRP også er uheldig med tanke på distriktene.

- Vi mener også dette er distriktsfiendtlig. Den verste råkjøringen skjer i grisgrendte strøk. Vi frykter at forslaget vil forsterke ulykkesbildet i distrikts-Norge ytterligere - spesielt blant unge. Får dette flertall, er visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, truet, avslutter Sunde.