Hopp til hovedinnhold

Dette mener ungdomspartiene om
trafikksikkerhet

"Vær en god venn"

"Ta bilene til de råkjørere"

"Følg med"

11. september var det valg i Norge. Da skal det velges nye kommunestyrer og fylkesting over hele landet. Det er i kommunene og i fylkene mye av trafikksikkerhetsarbeidet foregår. Derfor har vi i Ung i trafikken spurt noen av landets partier om hva de tenker er løsningen på de største utfordringene vi har i dag.

Miljøpartiet de grønne, Kristelig Folkeparti og Rødt hadde ikke mulighet til å stille.

Hvem er du mest enig med?

Poll

Hvem er du mest enig med om rus?

Hvem er du mest enig med om uoppmerksomhet?

Hvem er du mest enig med om fart?

AUF

  • AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. De er landets største ungdomsparti, og lederen deres heter Astrid Hoem. AUF sine hovedsaker er: Arbeid og utdanning, Feminisme, likestilling og antirasisme, Internasjonal solidaritet og Klima/miljø.

Unge Høyre

  • Unge Høyre er ungdomsorgniasjonen til Høyre. Lederen deres heter Ola Svenneby. Unge Høyre sine kampsaker er: Skole og utdanning, Lavere skatter og avgifter og Internasjonalt samarbeid

Unge Venstre

  • Unge Venstre er Venstres ungdomsorganisasjon. Lederen deres heter Ane Breivik. Unge Venstre sine hjertesaker er: En grønn fremtid, Friere skole og Ny ruspolitikk.

Sentrum

  • Partiet Sentrum er et av landets yngste partier. Lederen deres heter Geir Lippestad. Noen av deres kampsaker er: Bedre pyskisk helsevern, Klima og Miljø og Mangfold i sentrum

FpU

  • FpU er Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon. Lederen deres heter Simen Velle. Deres kampsaker er: Lavere skatter, Strengere innvandrings og Valgfrihet i skolen.

Senterungdommen

  • Senterungdommen er Senterpartiets ungdomsorganissasjon. Lederen deres heter Andrine Hansen Seppola. Deres kampsaker er: Arbeidsliv, Psykisk helse og Klima

SU

  • Sosialistisk ungdom er ungdomsorganisasjon til Sosialistisk Venstreparti. Lederen deres heter Synnøve Kronen Snyen. SUs kampsaker er: Samtykkelov, Rettferdig grønt skifte, En skole for elevene og Rettferdig omfordeling.

"VÆR EN GOD VENN"

Astrid Hoem, leder i AUF