Hopp til hovedinnhold

Protonitazen

Publisert: . Sist oppdatert:

Skrevet av

Liv Marie Bendheim

Prosjekt- og kampanjeansvarlig

Et nytt rusmiddel på det svarte markedet i Norge, protonitazen, er enda sterkere enn fentanyl.

Når vi vet at fentanyl er mellom 50-100 ganger sterkere enn morfin, er det grunn til å være obs når det registreres stoffer som er enda mer potent.

Nrk meldte at en 20-åring døde nylig etter inntak av protonitazen. Stoffet er et syntetisk fremstilt opiat som virker dempende på sentralnervesystemet og kan hemme respirasjonen og gi pustestans.

Det er vanskelig å kontrollere brukerdoser av fentanyl og protonitazen, da det er svært potent og det skal ikke mer enn et korn til før en overdose kan skje.

Noen opplever å innta fentanyl uten at de er klar over det, fordi andre rusmidler som kokain kan inneholde spor av fentanyl. Det er skummelt hvis det samme skjer med protonitazen.

Rusmidler i trafikken

  • Ca. 10 000 sjåfører blir anmeldt for ruspåvirket kjøring i Norge hvert år.
  • De som anholdes for mistanke om påvirket kjøring, er trolig toppen av et isfjell.
  • 1 av 5 blir anmeldt for å kjøre påvirket av alkohol. Det betyr at i 4 av 5 tilfeller påvises det andre rusmidler (evt. i kombinasjon med alkohol).
  • Den største gruppen er i alderen 20-35 år og har i gjennomsnitt rundt tre ulike rusgivende stoffer i blodet samtidig.
  • De vanligste stoffene som påvises er amfetamin/metamfetamin, cannabis (hasjisj), benzodiazepiner og opiater (blant annet morfin, eller kodein stoffer som paralgin forte og pinex forte).

Det er en sammenheng mellom hvor mye av et rusmiddel som brukes i en befolkning, og hvor mange som har problemer med bruken.

Hvis det brukes flere stoffer samtidig, kan stoffene forsterke hverandres virkning.

Kilder

The total sale of prescription drugs with an abuse potential predicts the number of excessive users: a national prescription database study