Hopp til hovedinnhold
Pressemeldinger

Ung i trafikken lanserer ny kampanje: Kjør så du ikke dør

Publisert: . Sist oppdatert:

Skrevet av

Simen Murud Gundersen

Kommunikasjonsrådgiver

Ung i trafikken lanserer ny kampanje etter en sommer med mange dødsfall blant de helt yngste sjåførene. Tall fra SSBs offisielle ulykkesstatistikk viser de høyeste dødstallene for ungdom siden 2009

Etter en sommer hvor mediebildet har vært preget av mange trafikkulykker, lanserer Ung i trafikken sin nyeste kampanje, «Kjør så du ikke dør». Det er en tredelt kampanje som handler om fart, uoppmerksomhet og rus i trafikken. Første del, som ble lansert den uka her, handler om fart. Tall fra politiet viser at 7.778 sjåfører mellom 16 og 24 år er bøtelagt for å ha kjørt for fort så langt i 2023.

-Det er altfor mange unge sjåfører som kjører for fort uten å tenke konsekvenser. Hvorfor de gjør det er vanskelig å si helt sikkert da det kan være flere grunner til dette. Noen kan føle at de ikke har noe valg og kanskje føle på press fra venner, andre tenker kanskje det er kult og gøy. Vi må gjøre unge mer oppmerksomme på konsekvensene med å kjøre fort og fokusere enda mer på hva man vinner på å tilpasse farten, sier prosjektleder Lea C. Tvervåg i Ung i trafikken.

Det har vært en brutal sommer. Så langt i år har 20 mennesker mellom 16 og 24 år mistet livet i trafikken.

-Det er spesielt vondt når vi ser at det er mange unge mennesker med hele livet foran seg som mister livet i trafikken. Vi må fortsette å jobbe med holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid for å nå ut til ungdom slik at de ser viktigheten av å ferde i trafikken trygt nå og i fremtiden. Gjennom samarbeid med ungdom, trafikksikkerhetsaktører og politiet kommer vi nærmere nullvisjonen.

Prosjektlederen forteller at de håper at den nye kampanjen skal påvirke ungdommer til å ta gode valg, og bli tryggere i trafikken.

-Vår nye kampanje "Kjør så du ikke dør" er med på å gjøre ungdom bevisst på konsekvensene av råkjøring, uoppmerksomhet og ruskjøring. Kampanjens første del om fart ble lansert denne uka og i løpet av høsten lanserer vi de siste delene av kampanjen "Kjør så du ikke dør" på temaene uoppmerksomhet og rus. Vi håper og tror at denne kampanjen som lar seg inspirere av Formel 1-serien "Drive to Survive", kan så et frø hos ungdom slik at de blir med å skape den gode holdningen vi ønsker å se i trafikken, avslutter Tvervåg.

Pressefoto av Lea
HÅPER PÅ ENDRING: Prosjektleder Lea. C Tvervåg håper og tror at denne kampanjen som lar seg inspirere av Formel 1-serien "Drive to Survive", kan så et frø hos ungdom slik at de blir med å skape den gode holdningen vi ønsker å se i trafikken.

Assisterende UP-sjef Roar S. Larsen deler Ung i trafikkens bekymring rundt antallet drepte ungdommer så langt i år

-Til og med august i år har 13 ungdommer mellom 15 og 19 år mistet livet i trafikken, ni av dem nå i sommer. Vi må helt tilbake til 2009 for å si liknende tall. Vi er, på lik linje med de andre trafikksikkerhetsaktørene, bekymret for økningen i antall drepte ungdommer, sier assisterende UP-sjef Roar S. Larsen, og legger til:

-Hvert dødsfall i trafikken er tragisk. At unge liv blir revet bort, er ufattelig meningsløst. Tilbake sitter familier og venner i stor sorg.

Larsen er tydelig på at det er samarbeid som må til.

-Vi må sammen gjøre alt for at ikke denne situasjonen fortsetter, vi i politiet er på veien hver eneste dag for å forebygge trafikkulykker ved å gjennomføre kontrollvirksomhet. Vårt budskap til unge sjåfører er: Kjør etter egne ferdigheter, ikke la deg påvirke til trafikkfarlig atferd av medpassasjerer eller andre du kjører sammen med, hold oppmerksomheten på veien, overhold fartsgrensene og ikke kjør ruspåvirket, avslutter Larsen.

Pressefoto av UP-sjef Roar S. Larsen
SKREMMENDE TREND : Assiterende UP-sjef Roar S. Larsen sier at de skal gjøre alt de kan for at trenden ikke får forsette.