Hopp til hovedinnhold

Du er
ikke
full på jobb...

...hvorfor i trafikken?

Scroll

Poll

Hvorfor tror du noen kjører i fylla?

Rate improteateret du har sett!

Vi holder et
unikt improteater
på flere
yrkesrettet
studier i videregående skoler

Så hver klasse og hvert yrke får en unik forestilling på hvordan det hadde gått i akkurat deres jobb!

Hvorfor et improteater?

Forebyggende kampanje mot ruskjøring

Med Fjas Impro besøker vi yrkesrettet klasser som snart skal ut i arbeidslivet og stiller spørsmålet "Du er ikke full på jobb, hvorfor i trafikken?" for å bruke en ny vinkling for å forebygge ruskjøring i trafikken blant ungdom.

Lokalkampanjen skjer på bakgrunn av 2. plassen i årets DeathTrip-konkurranse, et forebyggende ruskjøringsprosjekt.

Kampanjen "Hvorfor i trafikken" er laget av Erlend, Oliver og Sara på Mailand vgs.

SoMe-video

Reklamefilm

Fakta

  • Så langt i år har 1297 personer blitt anmeldt for ruspårvirket kjøring i Øst Politidistrikt.
  • Frem til og med 31. oktober i år har 111 mennesker blitt drept i trafikken.
  • 2023 er det dødeligste året for den yngste aldersgruppen siden 2009, med 20 døde mellom 16 og 24. Tar man med de under 16 så er tallet 27, elleve fler enn i fjor.
  • Rundt 10.000 førere blir anmeldt for ruskjøring vært år.
  • Man antar at det kjøres 14.000 turer i alkoholrus hver dag i Norge.
  • Ungdommer under 24 år som kjører med en promille på over 0,5 øker sjansen for å bli drept i trafikken med 900 ganger.

Fjas Impro på Mailand vgs

Se klipp fra teateret for mediaklassene