Hopp til hovedinnhold

Du kan gå
glipp av mye
hvis du
kjører for fort

Scroll

Hva mener du?

Poll

Hva er verst å gå glipp av?

Her går han glipp av tits

Kjører du "litt" over fartsgrensa?

6 av 10

holder fartsgrensene.

Visste du at...

...jo fortere du kjører, desto mer av sidesynet ditt forsvinner. Du får tunnelsyn.

Eller at...

...å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter?

Og at...

...en fotgjenger som blir truffet i 50 km/t har bare 20 % sjanse for å overleve.

Kollisjonskalkulator

I høy fart veier du mye mer enn du vanligvis gjør. Fyll inn feltene og sjekk hva vekten din blir i en kollisjon!

Dersom du kræsjer i 100 km/t vil din vekt være:100 kg

Fart og elsparkesykkel

  • På veier hvor folk går, må du kjøre i gangfart.
  • Du kan også kjøre i sykkelfelt, i opptil 20 km/t.
  • Elsparkesykler som går over 20 km/t er ulovlige.
  • I max fart på 20 km/t på en elsparkesykkel innsnevres sidesynet ditt fra 180 grader til 120 grader. Det er mye i sidesynet du ikke får med deg.