Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for deltakere i DeathTrip

 • Ung i trafikken er åpne om de personopplysningene vi samler inn om deg, og om hvordan disse personopplysningene brukes. Deltakelse i DeathTrip-konkurransen i regi av Ung i trafikken skjer i henhold til bestemmelsene i denne personvernerklæringen.
 • Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som deltar i DeathTrip-konkurransen med å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvor de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker.
 • Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere eller deltakere på Ung i trafikken sin konkurranse, som erklæringen dekker.

1. Ansvar

Daglig leder i Ung i trafikken er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Har du som deltaker spørsmål om personvern kan disse sendes til stig@ungitrafikken.no

2. Informasjon vi samler inn

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Vi samler inn dine personopplysninger for å kunne gjennomføre aktiviteter som har positiv verdi for deltakerne. Ved å registrere deg i konkurransen og/eller sende inn bidrag kan vi samle inn følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Fylke/By
 • Tittel
 • Skole
 • Utdanningsprogram
 • Trinn
 • Antall klasser
 • Antall elever
 • Dato og tidspunkt for kick-off

3. Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Ung i trafikken samler dine personopplysninger for å kunne gjennomføre prosjektet. Prosjektet er konkurransen, kick-off, utvelgelse, finale, kåre vinnere, kontakte presse, planlegge og utføre lokalkampanjer basert på bidrag. Opplysningene vil lagres så lenge prosjektet varer som er minst to år fra påmelding/innsendt bidrag med mindre andre tillatelser av påmeldte er gitt som gjør at vi kan lagre informasjonen lengre. En tillatelse som dette er eksempelvis ønske om å få invitasjon på mail oppgitt av deltakere i påmeldingskjemaet til neste års konkurranse.

4. Sletting av personopplysninger

Ung i trafikken vil slette dine personopplysninger når disse ikke lenger er nødvendig å beholde for det prosjektet, tjenesten eller aktiviteten som skal gjennomføres.

5. Deling av informasjon til tredjeparter

Ung i trafikken utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter, utover det som vi til enhver tid er pålagt i lov å utlevere. For å levere våre tjenester benytter vi oss av databehandlere som behandle personopplysninger kun etter Ung i trafikken sin instruks. Vår bruk av databehandlere er regulert i databehandleravtaler i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen.

6. Dine rettigheter

Som bruker av tjenestene til Ung i trafikken har du rett til å forespørre oss innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også forespørre retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Ung i trafikken behandler dine personopplysninger til tjenesteformål på bakgrunn av din deltakelse i konkurransen. Informasjon om deg brukes på bakgrunn av og i tråd med ditt samtykke. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake av deg. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling av dine personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket.

Dersom du mener Ung i trafikken ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet.

7. Etterbruk av bidrag i konkurransen

Alle som sender inn bidrag gir Ung i trafikken rettighetene til å bruke bidragene i sitt arbeid for å forebygge ruskjøring.

Hvis eleven er under 18 år må foresatte signere en rettighetsavtale. Rettighetsavtalen vil bli sendt ut til kontaktlærer før finalen, og elevene blir bedt om å ha den med ferdig underskrevet på finalen.

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Ung i trafikken forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Dersom det gjøres endringer av betydning til denne personvernerklæringen vil brukeren på forhånd bli skriftlig informert via telefonnummer eller mail registrert ved innsendt bidrag.