Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for deltakelse i TikTok konkurranse

  • Ung i trafikken er åpne om de personopplysningene vi samler inn om deg, og om hvordan disse personopplysningene brukes. Deltakelse i TikTok konkurransen i regi av Ung i trafikken skjer i henhold til bestemmelsene i denne personvernerklæringen.
  • Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som deltar i TikTok konkurransen med å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvor de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker.
  • Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere eller deltakere på Ung i trafikken sin konkurranse, som erklæringen dekker.

1. Ansvar

Daglig leder i Ung i trafikken er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Har du som deltaker spørsmål om personvern kan disse sendes til stig@ungitrafikken.no

2. Informasjon vi samler inn

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Vi samler inn dine personopplysninger for å kunne gjennomføre aktiviteter som har positiv verdi for deltakerne. Ved å registrere deg i konkurransen samler vi inn følgende opplysninger om deg:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Alder
  • Bostedsland

3. Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Ung i trafikken samler dine personopplysninger for å kunne gjennomføre konkurransen og kåre en vinner. Opplysningene vil lagres så lenge konkurransen varer. Så snart en vinner er kåret og prisen er delt ut vil alle personopplysninger slettes.

4. Sletting av personopplysninger

Ung i trafikken vil slette dine personopplysninger når disse ikke lenger er nødvendig å beholde for den tjenesten eller aktivitetens om skal gjennomføres.

5. Deling av informasjon til tredjeparter

Ung i trafikken utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter, utover det som vi til enhver tid er pålagt i lov å utlevere. For å levere våre tjenester benytter vi oss av databehandlere som behandle personopplysninger kun etter Ung i trafikken sin instruks. Vår bruk av databehandlere er regulert i databehandleravtaler i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen.

6. Dine rettigheter

Som bruker av tjenestene til Ung i trafikken har du rett til å forespørre oss innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også forespørre retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Ung i trafikken behandler dine personopplysninger til tjenesteformål på bakgrunn av din deltakelse i konkurransen. Informasjon om deg brukes på bakgrunn av og i tråd med ditt samtykke. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake av deg. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling av dine personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket.

Dersom du mener Ung i trafikken ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet.

7. Endringer i denne personvernerklæringen

Ung i trafikken forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Dersom det gjøres endringer av betydning til denne personvernerklæringen vil brukeren på forhånd bli skriftlig informert via mobilnummer registrert ved innsendt bidrag.