Hopp til hovedinnhold

Kan man kjøre elektrisk rullestol i fylla?

Sist oppdatert:

Ja, som eier og bruker av elektrisk rullestol som går opptil 15 km/t kan du kjøre denne i fylla.

Det finnes ingen regler mot at du som må bruke elektrisk rullestol, ikke kan drikke alkohol.

I utgangspunktet er små elektriske kjøretøy som rullestol, segway, elsparkesykkel omtalt som kjøretøy (motorvogn), siden de har motor til framdrift. Alle motoriserte kjøretøy har promillegrense på 0,2.

Elektriske rullestoler som går opptil 15 km/t er ansett som gående og ikke som kjøretøy, ifølge Forskrift om kjørende og gående trafikk § 1 og 2.

Det vil si at dersom du for eksempel skal til og fra et utested der du drikker alkohol, har du lov til å kjøre stolen din hjem selv.

Men selv om det ikke finnes promillegrense på rullestol, elektrisk rullestol, sykkel, skateboard eller til fots, skal du ferdes hensynsfullt og varsomt uten å forstyrre eller hindre trafikken, så det ikke kan oppstå fare eller skade, ifølge Vegtrafikkloven § 3.

"Selv om rullestolbrukere regnes som gående i henhold til regelverket, frarådes det å kjøre elektrisk rullestol i trafikken når man er beruset."

- NAV, Kunnskapsbanken om sikkerhet i elektrisk rullestol.

Thorgeir Benjaminsen var 20 år da han ble fratatt stolen sin og anmeldt for fyllekjøring i 2013, skriver VG. Men selv om politiet anmelder noen for fyllekjøring i elektrisk rullestol, kan de ikke bli dømt for brudd på Vegtrafikkloven § 22, siden de regnes som gående.

Råd fra oss i Ung i trafikken:

  • Pass på hvor mye du drikker
  • Hold deg på gangveien
  • Drar du ut med venner, bør dere hjelpe hverandre
  • Sørg for at du har en plan for å komme deg trygt hjem på en måte hvor du ikke skader deg selv og/eller andre

Hvis du blir tatt av politiet for å kjøre en elektrisk rullestol du låner, leier eller stjeler i fylla, kan du bli anmeldt og straffet for det.