Hopp til hovedinnhold
Leserbrev

I 2021 var norske veier rekordtrygge, hva skjer i år?

Publisert: . Sist oppdatert:

Skrevet av

Stig Eid Sandstad

Daglig leder

Hittil i år, har nærmere dobbelt så mange som i fjor, omkommet i trafikken. Vi er bekymret over den bråe økningen i antallet omkomne ungdommer i trafikken.

Ifølge tall fra Statens Vegvesen har 46 så langt mistet livet på norske veier, mot 24 i samme periode i fjor. Denne økningen er svært urovekkende, siden sommermånedene vanligvis er perioden med flest dødsulykker på veiene. Noe må gjøres for at vi skal snu den vonde starten på året.

Vi i Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i trafikken, bekymrer oss spesielt over at 8 ungdommer i alderen 16-24 hittil i år har omkommet i trafikken. Dette er nesten en tredobling sammenlignet med tall fra i fjor.

Gjennom mange år har Ung i trafikken jobbet for å få brukt med spesielt tre syndere i trafikken; rus, fart og uoppmerksomhet. Siden djevelen ligger i detaljene, vet vi at disse tre ofte er skyld i mange av dødsulykkene.

Dager derpå-promille, høy fart i fint vær, eller et øyeblikks uoppmerksomhet mens man sjekker telefonen, er hva som kan utgjøre forskjellen på liv og død.

I fjor var det rekordtrygt å ferdes på norske veier, med 80 omkomne totalt. I 2020 hadde man også da et rekordår, med 93 drepte. Før 2020, må vi helt tilbake til 1947 for å finne et år med omtrent like mange trafikkdrepte.

Vi jobber hver dag for å fremme ungdommens interesser i trafikken gjennom holdningsarbeid og opplysning om trafikkfarlig atferd. Vi kan ofte oppfattes som "overbekymra", men vi mener voksne med ungdom i hus, nå kan ha mye å tjene på en kort samtale med den ferske sjåføren før hen setter seg bak rattet. Ulykker skjer også ved snarturer.

Foreløpig ser 2022 ut til å bli et mørkt år med tanke på omkomne, men heldigvis er ikke året omme. I trafikken er man aldri alene og samspillet med andre trafikanter er livsviktig. I trafikkene er alle ansvarlig for hverandre, så nå må vi alle være på vakt. Jobber vi sammen, hver for oss, kan vi ta ytterligere steg mot målet om nullvisjonen; med 0 hardt skadde og 0 drepte i trafikken

Vi har ingen å miste.