Hopp til hovedinnhold
Leserbrev

Nei, det er ikke for strengt

Publisert: . Sist oppdatert:

Skrevet av

Eivind Windingstad Stensrud

Kommunikasjonsrådgiver

Den 15. juni fikk man et nytt regelverk hvor elsparkesykkelen ble omklassifisert fra "sykkel" til "motorvogn". Endringen medførte promillegrense på 0,2, hjelmpåbud for de under 15 år, og aldersgrense på 12 år. Dette nye regelverket har den siste tiden vært gjenstand for en del strenge domsavsigelser. Spesielt to dommer er blitt trukket fram.

Først fikk en 24-åring fra Trøndelag 59.000 kroner i bot, 18 dager betinget fengsel og førerkortbeslag i 18 måneder etter å ha ført elsparkesykkel med 1,65 promille. I Bergen ble en 18 år gammel mann dømt til 15 dagers betinget fengsel, 10.000 kroner i bot og tap av førerkort i 15 måneder, for å ha gjort den samme handlingen med en promille på 0,48.

Ved første øyekast kan dette virke strengt, og det har flere tatt til orde for.

Kritikken den siste tiden har gått på at regelverket har gitt dommer med svært alvorlige konsekvenser for unge menneskers liv, fordi unge bør få være unge. Vi er enige i at unge skal få være unge. Vi har alltid vært for bruken av elsparkesykkel, selv om vi lenge har jobbet for et regelverk. Vår kjepphest har alltid vært at bruken skal være trygg og forsvarlig.

Det fremmes også at ressursbruken er unødvendig og at politiet har viktigere ting fore. Men, er offentlige ressurser best brukt på håndheving av et regelverk for elsparkesykkel, eller er de best brukt på legevakt og gjenopptrening?

Denne kritikken blir nemlig fort tragikomisk om man tenker tilbake til våren og sommeren for et år siden.

I juni måned i fjor, hadde man gjennomsnittlig 14 ulykker med elsparkesykkel hver dag. Oslo Skadelegevakt oppga at rundt 40 % av brukerne som skadet seg var alkoholpåvirket. Flere av skadene var potensielt dødelige hodeskader, men de fleste var skader mot ansikt og overkropp.

Frustrasjonen mot sparkesyklene førte etter hvert til at mange ville fjerne de permanent. Motstanden toppet seg mot det nye fremkomstmiddelet da enkelte valgte å male over QR-koden for å "desarmere" de i protest. Andre reagerte med å kaste doningene i Akerselva.

Overlege ved Oslo Skadelegevakt, Henrik Siverts, uttalte under en pressekonferanse at; "Vi har vel ingen enkeltaktivitet per nå, som klarer å lage like mange skader som elsparkesykler". Oslo Skadelegevakt måtte begynne å bemanne opp i helgene og om natten, som et resultat. Elsparkesykkelbruken var blitt et samfunnsproblem.

Litt over et år senere står vi her, med et nytt regelverk på plass. Denne gangen rettes kritikken mot at tiltakene er for strenge. Ved å kritisere en promillegrense, vil si at man i større grad åpner for promillekjøring. Vil vi det?

Tallenes tale er klar. Mer en 40 % av skadene på elsparkesykkel før regelverkets inntreden kunne knyttes til promille. Dette legitimiterer i stor grad regelverkets eksistens. Mange av skadene kunne potensielt vært dødelige, og uten promille kunne de potensielt vært unngått.

Med det nye regelverket vil det ta tid for alle å tilpasse seg, og innimellom må dessverre noen kjenne regelverket på kroppen for at andre skal lære av det. Forhåpningen er allikevel at de nye reglene skal gjøre trafikken tryggere for alle. Regelen nå er i midlertidig veldig enkel; har du drukket, ikke kjør elsparkesykkel.

Vi i Ung i trafikken skal jobbe hver dag for at det nye regelverket vil bringe nulltoleransen man har for alkohol i bil, til også å gjelde for elsparkesykkel.

Vi har ingen å miste.