Hopp til hovedinnhold
Trafikksikkerhet

Trafikklærerstudenter skal undervise ungdom med VR-briller

Publisert: . Sist oppdatert:

Skrevet av

Lea Tvervåg

Prosjektleder

Vi har fått med oss fire trafikklærerstudenter fra Nord Universitet til Kristiansand som var nysgjerrige på konseptet og interessert i å videreføre og utvikle trafikksikkerhetstiltaket TRAFO i Trøndelag.

Ung i trafikken i samarbeid med Trafikkforum har fått tilskudd til et VR-prosjekt hvor et sett med ungdommer skal se en 14 minutters lang film samtidig gjennom VR-briller. I forbindelse med prosjektet, tok vi med oss fire interesserte trafikklærerstudenter på et 3-dagers introduksjonskurs i Trafoen. Det tok ikke lang tid før Kristoffer Storåsen, Håkon Anthonsen, Lars Gunnar Heimstad Rambjør og Helena Meland innså hvor viktig ikke bare oppdraget, men formidlingsevne og det å skape forståelse overfor ungdom er.

- Jeg liker utfordringer og hiver meg ofte i ting, selv om det er litt skummelt i starten, sier Meland.

Bilde av deltakerne på kurset: Marit Bech Olsen i TRAFO, Håkon Anthonsen, Helena Meland og Stig Eid Sandstad i Ung i trafikkenAnette Risvand Fossheim i TRAFO, Lars Gunnar Heimstad Rambjør, Lea Cristine Tvervåg i Ung i trafikken, Kristoffer Storåsen og Kine Osan fra Trafikkforum.
Deltakere på kurset: Fra øverst til venstre.: Marit Bech Olsen i TRAFO, Håkon Anthonsen, Helena Meland og Stig Eid Sandstad i Ung i trafikken. Fra nederst til venstre.: Anette Risvand Fossheim i TRAFO, Lars Gunnar Heimstad Rambjør, Lea Cristine Tvervåg i Ung i trafikken, Kristoffer Storåsen og Kine Osan fra Trafikkforum.

Ungdom får en unik opplevelse i VR

Filmen er et lånt konsept av Trafoen i Kristiansand. Den handler om konsekvenser av en trafikkulykke hvor brukerne ser glimt fra hendelser etter en trafikkulykke. Den viser ambulanse og politiets oppgaver rundt ulykken, fra akutten på sykehuset til opplevelsen for de pårørende.

Bildet viser ungdom som sitter på stoler med VR-briller og headtset på hodet.
Ungdom får sett 360 grader film rundt ulykkessted i VR-briller.

En samtale for refleksjon og forståelse

Etter å ha sett filmen i VR, samles ungdommene i en ring og har en samtale om det de har sett, egne erfaringer rundt trafikkulykker og følelser som oppsto under og etter filmen. Her skal ungdom bli lyttet til og sett.

- Her var det interessant og se hvordan læreren jobbet med MAKVIS (Motivasjon, aktivisering, konkretisering, variasjon, individualisering og samarbeid) for å få med gruppen som en helhet, og få frem deres tanker og refleksjon, sier Meland.

Bilde viser ungdom som sitter i ring rundt underviser Anette Risvand Fossheim i TRAFO.
Ungdom får snakke ut om filmen de har sett og dele egne opplevelser i trafikken med Anette Risvand Fossheim i TRAFO..

Kartlegger risikofaktorer i trafikken

Helt til slutt skal ungdommen fylle inn risikofaktorer i et tankekart som sier: «Jeg mener trafikkulykker skjer fordi…». Her får de tenke seg godt om og notere årsaker på et ark før de deler det med resten i gruppa. Mobil, fart og rus er noe som alltid dukker opp i tankekartet. Tankekartet kan deles inn i tre hoveddeler: Sted, kjøretøyet og sjåføren. Som regel havner flest risikofaktorer opp under «sjåføren». Her var det viktig å formidle at alle tar risiko i trafikken, men at det er egne utvalgte faktorer man må jobbe med for å bli bedre på. Det er ditt valg.

- Spennende å se hvordan ulike virkemidler som kan brukes, som ikke nødvendigvis er så vanskelig for å få ungdommen engasjert, sier Meland.

Bilde viser Trafikklærerstudent Lars Gunnar Heimstad Rambjør som står foran storskjerm med tankekartet. Kine Osan fra Trafikkforum vises i front og rekker opp hånda for å svare på spørsmål.
Trafikklærerstudent Lars Gunnar Heimstad Rambjør prøver seg som underviser.

Trafikklærerstudentene har i denne omgang fått introduksjon til hvordan det blir å undervise Trafoen til ungdom. De fikk observere samtalene med ungdom etter filmen, og prøve seg på å fylle inn ordene i tankekartet med oss andre deltakere som tilskuere. Det blir mye læring og øving gjennom sommeren på studentene, både i faget og det tekniske, men viktigst av alt hvordan man skal formidle på en god måte til ungdom. Vi har stor tro på at de vil gjøre en super jobb med Trafoen i Trøndelag til høsten.

Bildet viser Trafo-byggene i grå farge og skrått tak med bilder utenpå, blå himmel, og ungdom gående på vei til byggene.

Hva er TRAFO?

Fire ungdommer på tidlig totusentallet opplevde å miste fire venner i en tragisk bilulykke i oktober 2002. En idè ble unnfanget, og arbeidet startet mot det som i dag er Trafoen i Kristiansand. Målet deres var å forhindre at andre unge skulle oppleve det samme som de selv hadde gjort. De ville at andre skulle få føle litt på det de selv opplevde, uten å måtte gjøre det "på ordentlig". De ønsket å gi unge mennesker en tankevekker, uten bruk av pekefinger. Trafoen setter respekt, anerkjennelse og likeverd høyt. De skal gi ungdom en særegen mestringsfølelse som skal skape selvtillit og utvikling som igjen øker læringsmulighetene rundt temaet.