Hopp til hovedinnhold
Trafikksikkerhet

Vi vant ettertraktet trafikksikkerhetspris med nytenkende VR-konsept

Publisert: . Sist oppdatert:

Skrevet av

Eivind Windingstad Stensrud

Kommunikasjonsrådgiver

Torsdag 26. januar ble det offisielt at Ung i trafikken var en av tre vinnere i en konkurranse for bedre trafikksikkerhet.

Ung i trafikken deltok nylig i en konkurranse arrangert av Trøndelag Fylkeskommune. Konkurransen hadde som mål å forbedre trafikkopplæringen for ungdom på videregående skoler i Trøndelag.

Stor konkurranse

I konkurransen var det hele 50 påmeldte, men kun tre heldige stakk av med premien.

Vi var en av vinnerne og vant hele 150.000 kroner sammen med trafikkskoleforbundet Trafikkforum. Prisen ble mottatt av Kine Osan fra Trafikkforum og Stig Eid Sandstad, daglig leder i Ung i trafikken.

Bilde av sparebank 1 sjekk hvor det står at Trafikkforum og Ung i trafikken har vunnet 150 000 kr av Trnødelag fylkeskommune
Vinnerne fikk 150 000 kr som premie i tillegg til tilskuddet for å drifte prosjektene.

Ung i trafikken og Trafikkforum satser på VR

Vårt bidrag i samarbeid med Trafikkforum, har som mål å bruke VR-teknologi til å få ungdommen til å reflektere over trafikkulykker.

VR

VR står for virtual reality og kan oversettes til virtuell virkelighet på norsk. Virtuell virkelighet er en illusjon som vanligvis blir generert av ulike typer informasjonsteknologi. Denne teknologien kan gi brukeren en opplevelse av å befinne seg på et helt annet, oppdiktet eller virkelig sted.

Vi mener denne teknologien kan benyttes for å få ungdom mer bevisste på trafikksikkerhet. Med dette prosjektet håper vi at ungdom – gjennom å føle en trafikkulykke på kroppen – vil reflektere mer over valgene de tar i trafikken. I praksis håper vi å gjøre dette gjennom å vise filmer av ulike scenarioer, for så å få ungdommene til å reflektere i etterkant. Ungdom beveger seg på mange måter, blant annet; i bil, på elsparkesykkel og på moped - her ønsker vi å utforske hvordan VR-briller kan brukes. Dette prosjektet har vi nå fått 400.000 kroner til å gjennomføre.

Mange gode bidrag

Prosjektet vi har utviklet sammen med Trafikkforum, kunne ikke blitt til uten hjelp fra Trafoen som eier opplegget med VR-brillene. TRAFO-tiltaket har på det generelle plan en målsetting om å bidra til færre ulykker og dødsfall i trafikken, respekt for eget og andres liv, og vilje til å ta ansvar. Trafo har gjort prosjektet vårt mulig, og uten deres hjelp hadde ikke dette prosjektet kunne ta form. Denne støtten er vi veldig takknemlige for.

I tillegg til Ung i trafikken og Trafikkforum, vant Annika Stella Kiersch for sitt bidrag med robotikk og programmering som læringsmiddel i trafikkopplæringen. Dette har vi troen på at vil bli et godt bidrag til trafikksikkerheten. I tillegg vant Oliver Skisland for Charlottenlund Håndballklubb, med bidraget «Sprek og sikker» som baserer seg på aktive rollemodeller som fronter trafikksikkerhet på Instagram. Denne «ung til ung» tilnærmingen er noe vi alltid benytter i eget arbeid og som vi har stor tro på at vil bli en suksess. Vi heier på begge disse bidragene!

Juryens begrunnelse

  • "Vinneren representerer to organisasjoner med lang erfaring innen trafikksikkerhetsarbeidet. Tiltaket kombinerer et eksisterende tiltak med ny teknologi. De vil bruke VR briller og ta med seg opplevelsene trafikksikkerhetstiltaket Trafoen i Kristiansand til trøndersk ungdom. Prosjekter går ut på at de som deltar skal få føle på hvordan det kan være å miste noen i trafikken. Og de vil påvirke deltakerne til gode holdninger og mobilisere følelser gjennom veiledende samtaler som skaper refleksjoner etterpå. For å gjennomføre prosjektet vil de utdanne egne instruktører som fortrinnsvis rekrutteres fra trafikklærerutdanningen. Prosjektbeskrivelsen er gjennomarbeidet og presenterer et godt faglig fundert kurs som inneholder flere elementer. Har stor tro på at dette prosjektet vil sette spor etter seg. Vinneren er Trafikkforum og Ung i trafikken".

I juryen satt representanter fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Trygg Trafikk og fylkeskommunens administrasjon.