Hopp til hovedinnhold
Pressemeldinger

Ung i trafikken og statsbudsjettet for 2023

Publisert: . Sist oppdatert:

Skrevet av

Eivind Windingstad Stensrud

Kommunikasjonsrådgiver

Det var knyttet mye spenning til statsbudsjettet for 2023 som kom 6. oktober.

Krig i Europa, rentefrykt, dyr strøm og høye utgifter var bakteppe for det stramme budsjettet man trodde regjeringen Støre kom til å legge frem. I Samferdselssektoren var det spådd mye kutt, spesielt på nye veiprosjekt. Disse kuttene viste seg også å bli et faktum.

Videreføring av Ung i trafikken sin bevilgning

For Ung i trafikken sin del, ble bevilgningen på statsbudsjettet videreført. Støtten som kom inn i fjor, blir også videreført neste år.

Dette er gode nyheter for trafikksikkerheten.

Med denne ekstra driftsstøtten kan vi fortsette det livsviktige arbeidet vårt med å ivareta de unges interesser i trafikken.

Som Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for unge, når Ung i trafikken ut til ungdommen gjennom en rekke ulike kampanjer og prosjekter.

Vi jobber aktivt på sosiale medier, gjennom skolebesøk og med annet undervisningsmateriell. Sånt arbeid er kostnadskrevende, så en fast støtte til drift kommer godt med.

Styrke trafikksikkerheten for unge

Siden yngre bilister er en trafikantgruppe med forhøyet risiko i trafikken, er målet vårt at driftstilskuddet skal utvikle vårt kunnskapsbaserte og holdningsskapende arbeid, for å styrke trafikksikkerheten for unge.

De ekstra midlene skal hjelpe oss i arbeidet med nullvisjonen, målet om null drepte og hardt skadde i trafikken. Vi vil også kunne videreføre vårt særlige fokus på ruspåvirket kjøring, og vi skal styrke vår kompetanse på dette området.

Følge opp Barnas Transportplan

Med støtten kan vi også følge opp Barnas transportplan og satsingen på økt trafikksikkerhet for barn og unge i perioden 2022-2027.

Vi er stolte av å være en av pådriverne bak det nye el-sparkesykkelregelverket, og med friske midler vil vi fortsatt kunne holde et øye med hvordan denne saken utvikler seg.

Med andre ord, holdningsarbeid er kostnadskrevende, så driftsstøtten kommer godt med i arbeidet vårt. Vi er derfor veldig takknemlige for regjeringens videreførte tillit.

Vi lover å fortsette arbeidet med den gode saken!

Vi har ingen å miste.