Hopp til hovedinnhold
Trafikksikkerhet

Hardt skadde og drepte

Sist oppdatert:

Oppsummert

Hardt skadde og drepte trafikken

Alle trafikantgrupper kan bli skadd i trafikken. En trafikantgruppe kan være bilsjåfører, passasjerer, syklister, gående, el-sparkesyklister osv. Enklere sagt: alle som er i trafikken.

I 2023 ble 28* personer under 24 år drept i trafikken.

* = Tallene er foreløpige.

I 26 prosent av dødsulykkene i 2020 (23 av totalt 89 ulykker) var rus involvert.

Antall skadde, hardt skadde og drepte i trafikken har gått ned siden 1990, spesielt i bil og som bilpassasjer.

Hardt skadde

Hvor mange blir hardt skadd i trafikken?

Hardt skadde er summen av alvorlig og meget alvorlig skadde.

 • I 2023 ble 413* personer hardt skadd i trafikken.
 • I 2022 ble 578 personer hardt skadd.
 • I 2021 ble 569 personer hardt skadd, 58 mindre enn i 2020. Dette var det nest laveste tallet registrert av Statistisk Sentralbyrå (SSB). 106 av de som ble hardt skadd i 2021, var ungdom mellom 16-24 år.

* = Tallene er foreløpige.

Graf over antall hardt skadde i årene 1946-2021:

Diagram over hardt skadde i trafikken 1946 til 2021
 • Det laveste ble registrert i 2019 med 565 hardt skadde. Det verste ulykkesåret med flest hardt skadde, var i 1970 med 4554 hardt skadde.

Drepte

Hvor mange blir drept i trafikken?

Drepte i trafikken er summen av alle typer trafikanter.

 • I 2023 døde 113* personer i trafikken.
 • I 2022 døde 116 personer.
 • I 2021 døde 80 personer. Det er 13 mindre enn i 2020, og det laveste tallet SSB har registrert noen gang. 17 av de som døde i 2021 var mellom 16 og 24 år.

* = Tallene er foreløpige.

Graf over drepte i trafikken mellom 1946-2021:

Diagram over drepte i trafikken 1946 til 2021
 • Det laveste ble registrert i 2020 med 80 drepte, og det høyeste var i 1970 med 560 drepte.

Årsaken

Hvorfor skader ungdom seg i trafikken?

Det er ulike årsaker til at ungdom er overrepresentert i ulykkesstatistikker:

 • Ungdommer i alderen 12-14 år er mest utsatt som syklister eller fotgjengere.
 • Menn i alderen 15-17 år dør eller skader seg på moped. Jenter dør eller skader seg som passasjer i bil.
 • Unge voksne i 18-19-årsalderen er mest utsatt for ulykker, først og fremst som bilførere, men også som passasjerer.

Mange av ulykkene skjer om natten og i helgene, og en stor andel av dem kan knyttes til rus.

Ferske, unge sjåfører mangler erfaring og risikoen for å havne i en trafikkulykke er størst de første 6 månedene du har førerkort.

Flere faktasider om trafikksikkerhet