Hopp til hovedinnhold

Oppsummert

Å kjøre bil på amfetamin

Amfetamin og metamfetamin (også kalt ice) har vært i brukt som legemiddel siden 1972, blant annet behandling av astma og forkjølelse. Kjøring i amfetaminrus straffes på lik linje som alkohol. Amfetamin kan inntas som tabletter eller kapsler, men vanligst er røyking, sniffing eller med sprøyter. Ikke-medisinsk bruk, oppbevaring, privat salg og produksjon av amfetamin er ulovlig i Norge.

Misbruk av amfetamin skaper biokjemiske forandringer i hjernen som kan ha sammenheng med sterke depresjoner og endringer i sinntilstanden. Rusen svekker dømmekraften og den kritiske sansen, og man blir mer risikovillig og impulsiv – spesielt ved bilkjøring.

Fakta og statistikk

50 mg

Inntak av 50 mg amfetamin vil tilsvare en promille på over 0,2 i 16-28 timer

Metamfetamin

er kjemisk nært i slekt med amfetamin, og virkningene er svært like

2020

I 2020 ble amfetamin og/eller metamfetamin påvist i 3097 bilførere mistenkt for påvirket kjøring. Det er en økning på 28 % fra 2019.

2022

Amfetamin var i 2022 på tredjeplass over mest brukte rusmiddel blant sjåfører i Norge

Lov og straff

Hva skjer hvis man kjører rusa på amfetamin?

Ved å kjøre ruset på amfetamin utsetter du deg selv og andre for fare, da amfetamin svekker dømmekraften og den kritiske sansen, og man blir mer risikovillig og impulsiv. Inntak av 50 mg amfetamin vil tilsvare en promille på over 0,2 i 16-28 timer etter du tar det. En dobbel dose vil tilsvare en promille på over 0,2 i 24-44 timer etter inntak.

 • Når du kjører ruset på amfetamin, kan du bli urolig, forvirret, bli skjelven og få panikk.
 • På amfetamin er du mer villig til å ta sjanser som kan øke risikoen for ulykker i trafikken.
 • Amfetamin kan skape aggressiv og farlig kjøring, da det svekker dømmekraften.
 • Hvis du dreper noen i trafikken mens du er ruset på amfetamin, kan du bli dømt for uaktsomt drap. Dette har en strafferamme på inntil 6 år.
 • Om du skaper en ulykke med skade når du kjører ruset på amfetamin, gjelder straffeloven. Konsekvensene kan da bli bøter, samfunnsstraff og fengsel – og hvis det har skjedd skader på en annens eiendom f.eks en bil eller bussholdeplass, må du betale for det.

Forskning

Hva sier forskning om amfetamin?

 • Metamfetamin er kjemisk nært i slekt med amfetamin, og virkningene er svært like.
 • Metamfetamin virker noe raskere fordi det er mer fettløselig og kommer raskere til sentralnervesystemet i hjernen.
 • I 2020 ble amfetamin og/eller metamfetamin påvist i 3097 bilførere mistenkt for påvirket kjøring. Det er en økning på 28 % fra 2019.
 • I 2019 svarte 1,6 % av 15-16 åringer at de hadde brukt amfetamin.
 • Av russ i 2019 svarte 5 % at de hadde tatt amfetamin minst èn gang i løpet av livet.
 • Amfetamin var i 2018 på tredjeplass over mest brukte rusmiddel blant sjåfører i Norge. 33 % av de anmeldte ruskjøringssakene skyldtes amfetamin.
 • Inntak av 50 mg amfetamin vil tilsvare en promille på over 0,2 i 16-28 timer etter du tar det. En dobbel dose vil tilsvare en promille på over 0,2 i 24-44 timer etter inntak.

Hjerne og kropp

Hva skjer i hjernen og kroppen på amfetamin?

Amfetamin skaper biokjemiske forandringer i hjernen som ser ut til å ha sammenheng med sterke depresjoner og endringer i sinntilstanden.

 • Amfetamin gir deg høyere selvtillit, økt energi og du blir mer pratsom – som gjør det svært avhengighetsskapende.
 • Du føler deg mindre sulten og søvnig.
 • Økt svette.
 • Store pupiller.

Konsekvenser

 • Du kan bli mer rastløs og ukonsentrert.
 • Du kan få en tendens til å overvurdere egne ferdigheter.
 • Rask og usammenhengende tale- og tankerekker.
 • Du kan utvikle angst, depresjon og psykose.
 • Kan få paranoide tilstander hvor du føler deg forfulgt og overvåket.
 • Panikkangst, hjertebank og en følelse av åndenød. Enkelte kan også bli aggressive og voldelige.
 • Ved langvarig sniffing kan du få blødninger og sår på slimhinnene i nesen.
 • Den stimulerende virkningen på hjerte- og karsystemet gir deg økt risiko for blant annet hjerneblødning, hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser, noe som kan føre til dødsfall.

Amfetamin

Hva er amfetamin?

Amfetamin er et rusmiddel som har en oppkvikkende effekt. Det er et syntetisk stoff laget på et laboratorium, som betyr at det ikke kommer av en plante som for eksempel cannabis og kokain.

 • I USA og Sørøst-Asia forekommer metamfetamin oftest i krystallform med større renhet og lavere smeltepunkt. Da kan man ruse seg ved å varme det opp og inhalere det gjennom munnen eller nesa. I en slik form omtales metamfetamin gjerne som crystal meth.
 • Amfetamin er i slekt med legemiddelet ritalin som blant annet brukes til behandling av narkolepsi og ADHD.

Flere faktasider om ruskjøring