Hopp til hovedinnhold

Oppsummert

Å kjøre bil i fylla

er den største grunnen til ulykker i trafikken blant unge. Sammen med høy fart, er rus det som øker risikoen for trafikkulykker mest. Promillegrensen i Norge er på 0,2, dette gjelder både på bil, elsparkesykler og andre motorvogner.

 • Kjører du ruset på alkohol, kan straffene være å miste lappen, lang fengselsstraff, en saftig bot, erstatningsansvar og gjøre det vanskelig for deg å få visum til for eksempel USA.
 • Hvis en kjører i fylla og det har skjedd en ulykke, er det alltid den rusa sjåføren som får skylda.

Fakta og statistikk

11.428

personer ble tatt for å kjøre ruspåvirket i 2023.

Alkohol

er det rusmiddelet som tar flest liv i trafikken

0,2

er promillegrensen på Norske veier. Det gjelder både bil, elsparkesykkel og andre motorvogner

12-timersregelen

er ikke alltid en lur tommelfingerregel

Skjer det en ulykke, er det alltid sjåføren med promille som får skylda

For førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på over 0,5

Ett glass vin, kan gi deg 0,2 i promille

Lov og straff

Hva skjer hvis man kjører i fylla?

I Norge er det er ulovlig å kjøre bil med promille over 0,2. Kjører du i fylla, kan straffen(e) være å miste lappen, lang fengelstraff, en saftig bot, erstatningsansvar, og gjøre det vanskelig for deg å få visum til for eksempel USA.

Straff uten at det har skjedd en ulykke

 • Hvis du blir stoppet av politiet, uten at det har skjedd en ulykke, gjelder de vanlige lovene for promillekjøring.

Straff hvis en ulykke skjer under fyllekjøring

 • Kjører du i fylla og det skjer en ulykke, vil straffeloven gjelde.
 • Kjører du i fylla og dreper noen, kan du bli dømt for uaktsomt drap. Dette har en strafferamme på inntil 6 år.

Ingen økonomisk erstatning

 • En sjåfør som er påvirket av alkohol eller andre rusende midler over promillegrensen vil ikke ha rett til erstatning fra forsikringsselskapet.
 • Selv en skadet passasjer kan miste rett til erstatning. En passasjer som har "medvirket" til fyllekjøring, altså som sitter på med en fyllekjører, vil også kunne risikere at erstatningen bortfaller helt.

Ikke rett til gratis forsvarer

 • Er du tiltalt for å kjøre i fylla eller uten gyldig førerkort, vil du ikke ha rett til gratis forsvarer.

Fylla gir deg skylda

 • Skjer det en ulykke, er det alltid den rusa sjåføren som får skylda.

Passasjerer som medvirker til fyllekjøring

 • kan dømmes, og straffes på lik linje som sjåføren.

Aldri lån bort bilen til en fyllekjører

 • for du kan måtte sitte i fengsel for å ha overlatt bilen til en ruspåvirket sjåfør.

Forskning

Hva sier forskning om alkohol og kjøring?

 • 1/4 av dødsulykker i trafikken skyldes rus, mange av dem er forårsaket av alkohol. Tallet ligger høyere for ungdom mellom 18 og 24 år.

  14 000

  Fjortentusen kjøreturer skjer hver dag i fylla.

  Innrømmer ruskjøring

  • Seks prosent har i en undersøkelse innrømt at de har kjørt bil mens de var påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler.
   • Av en befolkning over 18 år på rundt 4,3 millioner har da mer enn 250 000 nordmenn kjørt i påvirket tilstand.

  Hjerne og kropp

  Hva skjer i hjernen og kroppen på alkohol?

  • Alkohol kan måles i blodet bare noen minutter etter du har drukket.
   • Alkohol påvirker hjernecellene og overføringen av signaler mellom hjernecellene går tregere.

  Alkohol gir en rekke rusvirkninger:

  • Nedsatt oppmerksomhet
  • Redusert konsentrasjonsevne
  • Nedsatt vurderingsevne
  • Redusert kritisk sans
  • Økt impulsivitet
  • Økt risikovillighet.
  • Synet er det første som svekkes.
  • Det blir vanskelig å bedømme avstander.
  • Det blir vanskelig å tolke inntrykk og signaler.

  Alle disse virkningene står i sterk kontrast til hva som kreves av en trygg og god fører i trafikken.

  Promille

  Hva er promille?

  Promille er et mål på hvor mye alkohol du har i blodet. Det sier noe om hvor beruset du er på alkohol. Jo mer alkohol du drikker, jo høyere promille får du.

  Alkoholpromillen i blodet synker med gjennomsnittlig 0,15 promille per time for begge kjønn.

  Flere faktasider om ruskjøring