Hopp til hovedinnhold

Oppsummert

Kjøring og legemidler

Som andre rusmidler som alkohol, kan også mange legemidler påvirke kjøreevnen. Disse legemidlene påvirker sentralnervesystemet og kan gjøre deg trøtt eller sløv. Hvor lenge siden du har tatt legemidlet kan også ha noe å si for når du kan kjøre bil trygt.

Legemidler med en rød varseltrekant betyr at legemidlet kan påvirke kjøreevnen. Ikke at det er ulovlig å kjøre bil.

Legemidler med varseltrekant

Hvilke legemidler påvirker kjøreevnen?

Statens legemiddelverk (SLV) utarbeidet varseltrekantlisten i juni 2018, som gir en oversikt over legemidler som i Førerkortforskriften § 36 kan påvirke kjøreevnen.

Disse har alle bivirkningene:

 • Nedsatt oppmerksomhet
 • Mindre kritisk sans
 • Lengre reaksjonstid
 • Svekket evne til å utføre raske bevegelser
 • Svekket evne til å ta raske avgjørelser
 • Tretthetsfølelse

Blander du legemidlene med for eksempel alkohol, kan bivirkningene forsterkes.

Sykdom kan påvirke kjøreevnen

Kan sykdommen min påvirke kjøreevnen?

Det finnes ingen lov som sier at man ikke har lov til å kjøre når man bruker legemidler med rød varseltrekant (fareskilt) gitt av legen. Men ifølge Vegtrafikkloven § 21 er det ulovlig å kjøre når man føler seg blant annet syk, svekket, sliten eller trøtt. Varseltrekanten er som vi ser i trafikken: et fareskilt.

Flere sykdommer kan på lik linje som legemidler gjøre deg redusert. Det finnes helsekrav for sykdommer som epilepsi, ADHD, diabetes, visse hjerte-karlidelser og visse psykiske lidelser.

Medisiner uten varseltrekant kan også påvirke kjøreevnen. Dette gjelder spesielt om du bruker flere legemidler samtidig. Et godt eksempel er hvis du starter på ny medisin. Da kan man føle seg svimmel og slapp.

Du og legen din bør snakke sammen om hvordan legemidlet og sykdommen kan påvirke kjøreevnen, og du må selv kjenne på formen før du setter deg bak rattet.

Kan jeg kjøre?

Er du usikker på om du kan kjøre?

Snakk med legen din. Hvis du bruker flere legemidler som inneholder virkestoffer i varseltrekantlisten, har legen din et ansvar og skal vurdere om du burde kjøre bil mens du bruker det. Noen legemidler bør ikke brukes når du kjører bil, andre kan kombineres hvis du oppfyller helsekravene i Førerkortforskriften. Legen vil gi deg konkrete råd, for eksempel om du må vente et par timer før du kan kjøre.

Hvis du har snakket med lege og fått råd og klarsignal, blir det opp til deg å vurdere om du er i stand til å kjøre eller ikke. Husk at det er forskjell fra å bruke legemidler over tid, og det å være i en oppstartsfase. Et tips er å la bilen stå i den første tiden før du vet hvordan det påvirker deg. Det samme gjelder ved tilfeldig bruk og når du øker dosen.

Gode råd

La bilen stå hvis

 • Du er i oppstartfase eller har økt dosen.
 • Du er døsig, trett, søvnig eller svimmel. Det samme gjelder hvis du har problemer med å konsentrere deg eller holde deg våken, eller om du ikke kjenner kjøreruten.

Gode råd

 • Stopp og sov hvis du blir trøtt. En 15 minutters powernap er nok til at kroppen henter seg inn igjen, slik at du trygt kan kjøre videre en stund til før neste hvil.
 • La bilen stå om natten eller i dårlig vær med dårlig sikt.
 • La bilen stå om du ser uklart.

Om du tror du kan kjøre, be noen om å sitte på med deg første gangen for å bedømme hvordan du kjører. Det kan være vanskelig å bedømme om en selv kjører dårligere. Denne personen kan da se om du kjører med varierende hastighet, vingler eller blir irritert over andre trafikanters normale oppførsel.

Flere faktasider om ruskjøring