Hopp til hovedinnhold
Trafikksikkerhet

Fra i dag så svir det skikkelig å bli tatt for råkjøring og mobilbruk

Publisert: . Sist oppdatert:

Skrevet av

Liv Marie Bendheim

Prosjekt- og kampanjeansvarlig

Nå har boten for brudd på trafikkreglene økt kraftig!

 • Fra i dag, 1.februar 2023, er det innført nye og høye bøtesatser for brudd på trafikkreglene i trafikken, såkalte forenklede forelegg.
  • Forenklet forelegg er en reaksjon på et mindre lovbrudd, hvor saken avgjøres på stedet uten anmeldelse og etterforskning. Forenklet forelegg brukes blant annet ved mindre overtredelser av veitrafikkreglene.

Dette må du nå punge ut 9700 kr for

 • Ulovlig bruk av mobil
 • Kjøre på rødt lys
 • Holde for kort avstand til bilen foran

Innkjøring forbudt, brudd på svingforbud, mot påbudt kjøreretning og kjøring i kollektivfelt/mot enveiskjøring og i gågate er blant det som koster 7.800 kroner fra 1. februar.

Bøtesatsene for å bryte fartsgrensene øker også.

Gjelder også elsparkesykkel

 • Du kan få 9700 kr for bot for å bruke mobilen ulovlig på elsparkesykkel.
 • Elsparkesykkel regnes som en liten elektrisk motorvogn i loven. Det betyr at du i utgangspunktet vil få samme reaksjon som sjåfører av andre motorvogner, med mindre det er gjort unntak i loven. Det er ikke gjort unntak for ulovlig bruk av mobiltelefon.

Blir folk flinkere til å følge regler av høye bøtesatser?

Advokatforeningen har vært imot økte bøtesatser, «Advokatforeningen mener at en ytterligere og vesentlig økning av nivået fra et, etter vårt skjønn, allerede høyt nivå, vil ha en liten preventive effekt" het det i foreningens høringsuttalelse til regjeringen.

Politiet var imot økte bøtesatser

Også Politidirektoratet og Utrykningspolitiet (UP) var i mot de økte bøtesatsene, og mente de var sosialt urettferdig.

 • Dagens satser for trafikklovbrudd er allerede høye, sa UP-sjef Knut Smedsrud til Romerikets Blad i fjor.

Hvilken forebyggende effekt økte bøtesatser har på trafikkatferd gjenstår å se. Dette er kunnskap vi får først om en stund. Vi må i det minste få et sammenligningsgrunnlag med antall brudd på trafikkreglene før og etter endring av lovverk. Men det er viktig å huske på at selv slike tall kan være påvirket av mange forhold og årsaker det er vanskelig å ha full kontroll på.

 • Vi vet at det er mange ting som påvirker unge og voksnes motivasjon til å følge trafikkregler. Å risikere å få en høy bot, kan være et av mange avskrekkende tiltak.
 • Vi vet at politiet prioriterer å gjennomføre kontrollvirksomhet i 2023. Altså, det er bare å forberede seg på at du kan bli stoppet i en trafikkontroll dette året.
 • Du risikerer også å bli stoppet på elsparkesykkel.

Året vi nå har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten. I fjor (2022) var det nærmere 50 prosent flere omkomne i trafikken enn i 2021. Vi skal være glad for at myndighetene jobber med å få ned tallet på antall drepte. Norge er et foregangsland på trafikksikkerhet i verden, og det antas at det skyldes at vi har mange aktører som jobber med ulike tiltak og metoder for å sikre trygge veier.

 • Økte bøtesatser kan i så måte ikke alene sikre gode sjåfører og trafikantatferd i trafikken.

Ung i trafikken skal fortsette å bidra inn i trafikksikkerhetsarbeidet på de områdene vi har forutsetninger og unik faglig innsikt. Vi skal hjelpe ungdom til å ta gode valg i trafikken, gjennom forebyggende tiltak.

Kilder

Endring i forskrift om forelegg i vegtrafikksaker