Hopp til hovedinnhold

Oppsummert

Å kjøre når man er ruset på hasj

Når du er «høy» på hasj eller marihuana (også kalt cannabis, brunt, weed, grønt) blir hjernens funksjoner svekket. Du klarer ikke å konsentrere deg like godt, det blir vanskeligere å koordinere bevegelser, hukommelsen svekkes og du reagerer tregere. Det betyr at du kanskje overser det røde lyset eller stoppskiltet i trafikken.

Bruk av cannabis nedsetter kognitive og psykomotoriske evner slik at det øker ulykkesrisikoen i trafikken. Evnene dine svekkes i rus, enten du kjører bil eller en elsparkesykkel.

Det er vanskelig å si helt sikkert hvor stor risikoen for trafikkulykker er etter bruk av cannabis. Som for alkohol vil risikoen øke med økende grad av virkestoffet THC i blodet. Er du ruset på hasj mens du kjører og dreper noen, kan du bli dømt for uaktsomt drap. Straff kan være fengsel på inntil 6 år.

Fakta og statistikk

Omtrent én av ti som dør i eneulykker i trafikken hvert år, tester positivt på cannabis. Eneulykke vil si at det bare er én bil involvert i ulykken.

24t

Du kan få vekket koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne i 24 timer etter å ha ruset deg på hasj.

2x

Andelen sjåfører som er påvirket av cannabis er fordoblet det siste tiåret.

Du kan få utsettelse på førerkortet hvis du blir du tatt av politiet med hasj på deg eller mens du røyker en joint, etter §24 i vegtrafikkloven.

Forskning viser at cannabisbruk kan forstyrre utviklingsprosessene i hjernen hos ungdom under 25 år.

3x

Cannabis er mer potent enn før. Styrkegraden av THC (virkestoffet som gir rus) i cannabis, er mer enn tredoblet de siste tiårene.

Mer hasj

Det generelle konsumet av hasj i befolkningen har gått opp, mens alkohol har gått ned. Men alkohol er fortsatt det mest brukte rusmiddelet.

Lov og straff

Hva skjer hvis man kjører rusa på hasj?

 • Er du ruset på hasj mens du kjører og dreper noen, kan du bli dømt for uaktsomt drap. Straff kan være fengsel på inntil 6 år.
 • Om du forårsaker en ulykke med skade i hasjrus, gjelder fortsatt straffeloven. Du kan få bot, samfunnsstraff, miste lappen eller sone i fengsel.
 • Du kan få utsettelse på førerkortet hvis du blir du tatt av politiet med hasj på deg, eller mens du røyker en joint, etter Vegtrafikkloven §24.
 • Er du årsaken til en alvorlig ulykke, vil det bli vanskelig å få visum til for eksempel USA.
 • Forsikringsbransjen har nulltoleranse for ruskjøring. Om du skulle skade deg selv, andre eller materielle gjenstander vil du risikere å sitte igjen med hele regningen selv.

  Høyesterett slo fast i desember 2023 at de samme promillegrensene gjelder for både hasj og alkohol.

Man kan bli dømt for cannabispåvirket kjøring på bakgrunn av en blodprøve.

Mange legemidler med cannabis som er kjøpt eller forskrevet av lege i utlandet, eller tatt inn i Norge på registreringsfritak, er så sterke at du ikke har lov til å kjøre motorvogn.

I tilfeller der du er tiltalt for kjøring i ruspåvirket tilstand, eller kjøring uten gyldig førerkort, vil du ikke ha rett til gratis forsvarer.

  Forskning

  Hva sier forskning om kjøring og hasj?

  I mange år har det vært begrenset med forskningen på temaet bilkjøring, marihuana og hasj. Legaliseringen i ulike delstater i USA har gjort det enklere å forske på temaet.

  • I statene som var først ute med legalisering av marihuana, Colorado, Washington og Oregon, økte antallet trafikkulykker etter legaliseringen. Samlede økninger varierte fra 8 % til 18%.
  • I Colorado har antallet cannabisrelaterte trafikkdødsfall økt med 138 prosent, fra 2013 til 2020.
   • Til sammenlikning steg det totale antallet trafikkdrepte i samme tidsrom med 29 %.
   • Andelen av trafikkdrepte hvor sjåføren testet positivt for marihuana økte fra 11 % i 2013 til 20 % i 2020.
  • I delstaten Washington har cannabisrelaterte trafikkdødsfall mer enn doblet seg siden legalisering i 2012.
   • Av dødsulykkene var gjennomsnittlig 8,8 % av sjåførene THC-positive fra 2008 til 2012. Etter legalisering økte gjennomsnittet til 18 % i perioden 2013 til 2017.
   • Det høyeste nivået ble nådd i 2017 med 21 % av sjåførene testet positivt for THC som var involvert i en dødsulykke.
  • California, som legaliserte marihuana noen år senere, så en økning på 5 % i ulykkesfrekvensen etter legalisering.
  • Nevada startet legaliseringsprosessen omtrent på samme tid som California og så nedgang i antall ulykker etter at bruk av marihuana ble legalisert.

  I Norge har antall blodprøver der det påvises THC (virkestoff i cannabis) hos sjåfører økt, mens det er motsatt når det gjelder andelen av prøver der det påvises alkohol.

  Data fra USA kan så langt tyde på at legaliseringen har ført til flere trafikkulykker med involvering av cannabis, men det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner av politikkendringen. Dette er et område som vil bli gransket nøye i årene som kommer.

  Det skal bare en liten mengde alkohol til før det blir en stor økning av virkestoffet THC i blodet. Dette kan muligens forklare hvorfor det er flere bilulykker der sjåføren har kombinert cannabis med alkohol, enn cannabis alene.

  Hjerne og kropp

  Hva skjer i hjernen og kroppen på hasj?

  • Virkestoffene i hasj binder seg til reseptorer i hjernen og kroppen, og på et system som heter Endocannabinoid systemet.
  • Ved å binde seg til disse reseptorene vil cannabinoider forandre cellenes funksjon og medføre alt fra enkle effekter, som at pupillene utvider seg, til mer komplekse effekter, som nedsatt oppmerksomhet.

  Akutte effekter

  Evnen til å kjøre i trafikken påvirkes av cannabisinntak, og risikoen for ulykker øker når kjøreferdighetene blir dårligere.

  • Det blir vanskeligere å planlegge og utføre flere handlinger samtidig. Evnen til å tilpasse og kontrollere kjøringen på bakgrunn av at tilbakemeldinger fra omgivelsene svekkes.
  • Cannabis har en negativ virkning på hukommelsen og evnen til å løse oppgaver. Det blir vanskeligere å holde på informasjon mens en beslutning tas.
  • Oppmerksomheten svekkes, noe som kan gjøre at man kan fokusere på ubetydelige hendelser eller objekter i trafikken på bekostning av andre og mer relevante ting.
  • Man reagerer tregere fordi det tar lenger tid å oppfatte det som ses, og fordi musklene utfører de planlagte handlingene saktere og mindre presist enn vanlig.
  • Endring i fornemmelse av tid, former, lyd og farge, kombinert med økt impulsivitet og svekket vurderingsevne øker også ulykkesrisikoen.

   Forskning viser at hasj og marihuana forstyrrer utviklingsprosessene i hjernen hos ungdom under 25 år.

   Økningen av THC-innhold (virkestoffet) i cannabis de siste årene, gjør det sannsynlig at cannabisbruk i tenårene vil ha større negative virkninger senere i livet.

   📈

   Syntetiske cannabinoider kan ha de samme akutte virkningene som naturlig cannabis, men er som oftest mer potent. Det er kunstig fremstilt for å unngå analyser og regelverk. Rusvirkningen og de uheldige virkningene er sterkere.

   Virkestoffet THC

   Hva er THC?

   Tetrahydrocannabinol (THC) er virkestoffet i cannabis som skaper rusopplevelsen. Prosentandelen THC varierer veldig etter hvilken planteart som er brukt til å dyrke frem hasjen. I 2010 lå THC-nivået i cannabis på 10 % i gjennomsnitt. I dag er gjennomsnittet på 31 %, ifølge KRIPOS.

   • Samtidig som THC i cannabis har blitt sterkere, har stoffet Cannabidiol (CBD) blitt svakere på de produkter som selges i markedet.
   • CBD motvirker flere av de uønskede effektene av cannabisrøyking – spesielt tankeforstyrrelser og psykose, men også angst og hukommelsessvikt.
   • Høyere nivå av THC og svakere nivå av CBD gjør at du kan reagere forskjellig fra produkt til produkt. Du kan ikke vite hva du får når du bruker hasj/marihuana eller andre cannabisprodukter.

   THC i trafikken

   • Den akutte fasen av rusen avtar vanligvis etter 2-4 timer ved røyking og 4-10 timer ved spising. Men du vil fortsatt kunne ha nivå av THC i blodet som kan være straffbart i trafikken etter virketiden.
   • Etter å ha røyket en brukerdose vil THC kunne påvises i blodet i 4-6 timer, og inntil et døgn ved inntak av høye doser. Ved jevnlig og intensiv bruk er det mulig å påvise THC i blod i flere dager, og i enkelte tilfeller i over en uke.
   • I urinprøver vil THC-syre kunne gjenfinnes i noen dager etter et enkeltinntak av hasj eller marihuana, men i flere uker dersom inntaket har vært høyt og jevnlig.
   • Politiet kan også identifisere THC hos sjåfører gjennom spyttprøver. THC kan påvises i spyttet omtrent fra 6 timer (enkeltinntak) inntil et døgn (daglig bruk).

   Noe du lurer på?

   Vi svarer gjerne på dine spørsmål! Ta kontakt med oss i Ung i trafikken, enten direkte eller via sosiale medier.

   post@ungitrafikken.no
   909 64 646

   Flere faktasider om ruskjøring